Gwarchodwch Ty Suffolk

Coed, prifatrwydd a cymeriad unigryw Treganna dan fygythiad o ddatblygwyr

Mae datblygwyr barus am ddiffetha cornel o Gaerdydd gan ddinistrio casgliad o goed hynafol prydferth mewn ardal hanesyddol o Dreganna.

Gallwch chi eu rhwystro nhw trwy gwrthwynebu eu cynlluniau ar dudalennau cynllunio cyngor Caerdydd.

Mae Ymgyrch Gwarchod Ty Suffolk yn gwrthwynebu’r datblygiad oherwydd:

  • Fe fydd yn cael effaith weledol ar y gymdogaeth, trwy ddinistrio nifer o goed aeddfed mewn Ardal Gadwraeth. Mae gwerthusiad Cyngor Caerdydd yn nodi mai’r “nodweddion tirlun mwyaf nodedig [o’r Ardal Gadwraeth] yw’r strydoedd sydd â choed aeddfed.”
  • Bydd uchder y fflatiau arfaethedig yn edrych dros eiddo cyfagos ac yn effeithio ar eu preifatrwydd
  • Mae Suffolk House yn adeilad rhestredig yn lleol ac yn rhan o ardal gadwraeth Conway Road a byddai’r datblygiad hwn yn niweidio cymeriad unigryw yn yr ardal
    Disgrifir Suffolk House fel adeilad nodedig yn arfarniad Cyngor Caerdydd yr ardal. Fe’i hadeiladwyd gan Benjamin Wright fel anrheg priodas i’w ferch. Mae’n fila 3 llawr gwyn trawiadol, gyda phorth clasurol gyda baeau addurniadol a balconïau uchod.
  • Bydd dinistrio’r coed ar y safle yn effeithio’n negyddol ar leoliad yr adeilad
  • Byddai’r cais yn arwain at or-ddatblygiad yr ardal.
  • Gallai’r datblygiad effeithio ar ddiogelwch ar y ffyrdd trwy ychwanegu at y gyffordd brysur o Romilly Road a Llandaf Road

Gweithredwch AR UNWAITH i ddweud paham eich bod CHI yn gwrthwynebu’r cynlluniau hyn ar dudalennau cynllunio cyngor Caerdydd.

A danfonwch copi o’ch gwrthwynebiad i’r Cyng Ramesh Patel RaPatel@cardiff.gov.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s